Trà Bắc

Trà Bắc

Trà Bắc Thái, Trà Thái Nguyên, Trà người Bắc, Trà miền Bắc, Thông tin, giá cả, mua bán
  VNĐ

Trà Bắc hay còn gọi là Trà Bắc Thái, Trà Thái Nguyên, người miền Bắc hay uống

Trà thơm ngon, uống có vị chát đầu môi, ngọt hậu trong họng dành cho người sành trà

Thông tin, giá cả, mua bán xin liên hệ Mr Cảnh 0979162133

CHÈ XANH QUÊ HƯƠNG
CHÈ XANH ONLINE
CHÈ XANH VÀ CÔNG DỤNG