A Tùng - người con đất chè - Đam mê thưởng thức vị ngon của chè và muốn xây dựng thương hiệu chè Tân Cương - Thái Nguyên